Giacomo Leopardi

Giacomo Leopardi, presidente Fofi
Leopardi Giacomo